W. de VRIJ AKOESTIEK B.V.

PLAFONDS • KOLOMRINGEN • BUIGBAAR HOEKLIJN • BETIMMERINGEN

PRIVACYVERKLARING

Mei 2018, versie 1.1

 

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze werkzaamheden, het leveren en aanbrengen van Metalstud wanden en systeem- en vaste plafonds, u te informeren over projectgebonden zaken of u te bezoeken op projectgebonden locaties. Door als klant gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken. In deze verklaring leggen wij uit welke informatie wij opslaan en gebruiken, hoe wij deze informatie beveiligen, hoelang wij het opslaan, hoe u de gegevens kunt bewerken en op welke wettelijke grondslagen wij uw gegevens verwerken.

 

Wat doen wij:

W. de VRIJ AKOESTIEK B.V. levert en monteert MS wanden, systeem- en vaste plafonds. Dit gebeurt altijd op projectlocaties en incidenteel bij particulieren thuis. Onze opdrachtgevers bestaan uit onder andere aannemers, vastgoed onderhoudsbedrijven, projectmanagementbureau’s, collega montagebedrijven en incidenteel particuliere huiseigenaren.

 

Welke gegevens verzamelen wij:

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren of om contact met u te kunnen leggen over deze werkzaamheden. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht een aantal gegevens van u te administreren.

 

De gegevens welke wij opslaan van onze (toekomstige) klanten zijn:

• Aanhef ( Dhr./Mevr.)

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• Uw zakelijk telefoonnummer ( mobiel en vast )

• Uw zakelijk adres en vestigingsplaats

• Adres van de projectlocatie

• Betaling- en factureringsinformatie

• Bedrijfsnaam ( indien van toepassing).

 

De gegevens welke wij opslaan van derden partijen welke wij inhuren zijn:

• Aanhef ( Dhr./Mevr.)

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• Uw zakelijk telefoonnummer ( mobiel en vast )

• Uw zakelijk adres en vestigingsplaats

• Betaling- en factureringsinformatie

• Bedrijfsnaam ( indien van toepassing)

• Inschrijving KvK

• BSN- nummer

• BTW- nummer

• Verklaring Omtrent Gedrag

 

De gegevens welke wij opslaan van medewerkers zijn:

• Aanhef ( Dhr./Mevr.)

• Voor- en achternaam

• Uw telefoonnummer ( mobiel en vast )

• Uw adres en woonplaats

• Betalingsinformatie ( bankrekeningnummer)

• Kopieën ID- bewijzen

• BSN-nummer

• Verklaring Omtrent Gedrag

• Gegevens omtrent ziekteverzuim

• Pensioengegevens.

 

Hoe gebruiken wij deze gegevens:

Wij gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar dat nodig is, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (grondslagen). Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst= grondslag, klantcontact en communicatie, wettelijke verplichtingen ( bijhouden administratie en fiscale verplichtingen)= grondslag en uitvoering van de algemene bedrijfsprocessen (archivering, verzekering, managementrapportages en audits).

Het verzamelen van gegevens is geen doel op zich.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens:

Wij delen uw gegevens met derden (aannemers/opdrachtgevers/ inleenkrachten) voor de uitvoering van onze specifieke werkzaamheden of omdat daar een wettelijke reden voor is (fiscaal , administratief WKA of juridisch). Om uw privacy gevoelige gegevens te beschermen bij verwerking door derden (verwerkers) hebben wij als verwerkingsverantwoordelijke partij overeenkomsten gesloten met deze verwerkende partijen. Wij delen geen persoonsgegevens buiten de EU. Indien daar in de toekomst noodzaak voor zou zijn zien wij erop toe dat dit gebeurt binnen de daarvoor geldende regels opgesteld door AVG.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:

Wij bewaren uw gegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn (klantcontact) of zolang wettelijk is vereist. (fiscaal 7 jaar na de laatste transactie). Bij sollicitanten zullen de verkregen gegevens tenminste 4 weken en  maximaal 1 jaar bewaard worden.

Gegevens kunnen ook langer bewaard worden indien deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.

 

Beveiliging van uw gegevens:

Wij hebben een protocol opgesteld waarin de opslag en verwerking van privacygevoelige documenten is vastgelegd.

Onze digitale systemen zijn middels de laatste technieken beveiligd en worden voortdurend geüpdatet, door middel van beperkte autorisaties gekoppeld aan wachtwoorden is gevoelige informatie gescheiden van algemene informatie. Wij hanteren hierbij een beveiligingsniveau dat voldoende is om ongeautoriseerde toegang, verlies wijziging en publicaties te voorkomen.  Ook het fysieke archief is slechts beperkt geautoriseerd toegankelijk. In het protocol is een procedure opgenomen voor het melden van data-lekincidenten.

 

Toegang en beheer van uw gegevens:

Vanuit de AVG hebt u een aantal privacyrechten zoals het recht op inzage, op rectificatie, op vergetelheid, op dataportabiliteit, op beperking van verwerking en het recht van bezwaar. Onze systemen zijn van “buitenaf” niet te benaderen om de gegevens in te zien. U kunt telefonische of schriftelijk uw verzoek om inzage indienen bij onze administratie. 010-5117844 of afbouw@wdevrij.nl. Wij zullen dan binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop uw gegevens worden beheert kunt u contact opnemen met de directie. afbouw@wdevrij.nl

 

Wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking:

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen als daar een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

• Voor de uitvoering van de overeenkomst

• Wettelijk plicht (fiscaal & WKA)

• Wij verzamelen en verwerken bijzondere persoonsgegevens (BSN-nummers) alleen als daar een wettelijke grondslag voor is.

De volgende grondslagen  zijn hiervoor van toepassing:

• Verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van verplichtingen van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, zoals geregeld in de nationale wet.

• Verwerking is noodzakelijk voor de doelen gezondheidzorg, sociale diensten en arbeidsongeschiktheid, zoals geregeld in de nationale wet.

 

Privacyverklaring:

Deze verklaring kan tussentijds worden gewijzigd. Voor de laatste versie verwijzen wij u naar onze website. www.wdevrij.nl

(rev. okt 2018, versie 1.1)

 

W. de VRIJ AKOESTIEK B.V.

Spoorhaven 102

2651 AV Berkel en Rodenrijs

e-mail: afbouw@wdevrij.nl

www.wdevrij.nl

Telefoon (010) 511 78 44

IBAN NL 98 ING B 0664 264344

BIC INGBNL2A

K.v.K. nr. 27225038 te Zoetermeer

B.T.W. nr. NL8107.54.873.B01

FSC® CU-COC 828395-F

 

W. de VRIJ AKOESTIEK B.V.

IBAN NL 98 ING B 0664 264344

BIC INGBNL2A

K.v.K. nr. 27225038 te Zoetermeer

B.T.W. nr. NL8107.54.873.B01

FSC® CU-COC 828395-F

Spoorhaven 102

2651 AV Berkel en Rodenrijs

e-mail: afbouw@wdevrij.nl

www.wdevrij.nl

Telefoon (010) 511 78 44

W. de Vrij Akoestiek B.V. Copyright 2021